Inclusion, Skills Exchange and Creativity

 
(POLISH TEXT BELOW) Discussion organised by Andrzej Raszyk  from the International Alumni Center (IAC Berlin) which  is a competence center for impact-oriented alumni work. It advises foundations and other non-profit organizations and helps with practical solutions in the design of effective networks.
 
How to transfer skill sets, awaken creativity and offer a safe work environment? How can the ability to produce beautiful and useful objects connect with social inclusion and lead not only to existential security but also to self-consciousness, empowerment and responsibility? How to hack popular organization structures and implement functional models supporting socially engaged projects?

These and more questions will be discussed with specialists in the field who lead organizations for people in exile and people having an episode of homelessness in their lives.

Conversation with John Moulden a.k.a. "Coost"  (Unter Druck – Kultur von der Straße e.V.) activist at Czentri Fuga screen printing workshop in Friedrichshain, coordinator of Erasmus Plus transnational adult educational exchange  project "Step Across the Border"  and co-worker  at  Unter Druck -  self organized cafe location for homeless in Berlin, together with Unter Druck  cafe volunteer and Polish translator/facilitator , Konrad Donaiski, Natalia Jerzak/ Yerzak – pattern designer, artist and project initiator of ScreenPrint Gardeners (SitoOgrodnicy)- a pop-up, DIY screen printing workshop placed in MiserArt - strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia - a place for creativity and upcycled design (eg.Eco Bauhaus plant tables) run with the participation of people coming out of homelessness crisis, Benjamin Siepmann – social worker and a project manager of Rambler Studios Street Fashion Label with designs by homeless youngsters. Moderation by Andrzej Raszyk.

30 of May 2018 (Wednesday)
Doors open at 7pm
End 9pm

Venue:
iac Berlin,
Linienstr. 65a
(backyard, left door, 1st floor)
10119 Berlin
http://www.iac-berlin.org/

Activists, Hackers, Artists, Designers, Policymakers, Project managers, Social workers and all people, who are interested in sustainable and socially engaged 'good practices' are very welcome to join the conversation.

The residency of Natalia Jerzak in Berlin is a result of cooperation between by Culture Zone Wrocław (Strefa Kultury Wrocław) and Berlin Sessions Residency within the framework of AIR Wro programme.

Photo: Marcin Jędrzejczak Fotografia

/

[PL]

Jak przekazywać umiejętności, obudzić kreatywność i stworzyć bezpieczne środowisko pracy? Jak połączyć umiejętność wytwarzania pięknych i użytecznych przedmiotów z integracją społeczną, doprowadzając nie tylko do zabezpieczenia potrzeb bytowych, ale też do wzrostu samoświadomości, sprawczości i odpowiedzialności? Jak hackować powszechne struktury organizacyjne i wprowadzić funkcjonalne modele, wspierające działania zaangażowane społecznie?

Te i inne zagadnienia zostaną poddane dyskusji ze specjalistami z dziedziny, zarządzającymi organizacjami na rzecz osób na uchodźstwie i osób z doświadczeniem bezdomności.

W rozmowie udział weźmie Natalia Jerzak / Yerzak – projektantka tkanin, artystka i inicjatorka projektu SitoOgrodnicy – warsztatu sitodrukowego DIY, którego siedzibą jest MiserArt - strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia – miejsce dla kreatywności i projektowania upcyklingowego (np. stoły-ogrody Eco Bauhaus), prowadzone z udziałem osób wychodzących z kryzysu związanego z bezdomnością; Coost – aktywista związany z Czentri Fuga – berlińskim warsztatem sitodruku i kawiarnią dla bezdomnych, prowadzoną na zasadzie samoorganizacji (Unter Druck – Kultur von der Straße e.V.); Benjamin Siepmann – pracownik socjalny i project manager w Rambler Studios, street fashion z projektami młodych bezdomnych osób. Moderator: Andrzej Raszyk.

30.05.2018 od 19:00 do 21:00

Gdzie?
iac Berlin,
Linienstr. 65a
(podwórze, pierwsze piętro)
10119 Berlin
http://www.iac-berlin.org/

Wydarzenie skierowane jest do aktywistów, hakerów, artystów, projektantów, urzędników, managerów projektów i nie tylko.

Rezydencja Natalii Jerzak jest wynikiem współpracy Strefa Kultury Wrocław i Berlin Sessions Residency w ramach programu AIR Wro.

 
Wednesday  19:00 · iac Berlin, Linienstr. 65a, 10119 Berlin

Tags: 

Date: 

Friday, May 25, 2018 - 11:00